Období helversonovské 1775-1805

Roku 1771 byla správa statku Zalužany svěřena manželce Františka Dionysa, vdově paní Marii Kocové, která se r. 1775 provdala za Karla Helversona z Helverheimu. Roku 1802 byl statek postoupen jejich synu Karlu Helversonovi. Jen třicetileté období helversonovského panství v Zalužanech je přímo nabité důležitými událostmi zalužanskými i veřejnými. Brzy po roce 1775 se začalo s nástavbou druhého patra na zámecké budově. Roku 1804 se začalo jednat o koupi Zalužan Orlíkem.

Úřední hodiny

Po: 8.00 - 15.30

St:  8.00 - 17.00

Kontakty

Obec Zalužany
Zalužany 145
262 84 Zalužany
tel: +420-318695282
fax:+420-318695282
obeczaluzany@cbox.cz
www.obec-zaluzany.cz

Přihlášení

Mapový portál

Mapový portál obce Zalužany