Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 1/2011

Vyhláška ZÚR

Sčítání 2011 - kontakty

Sčítání lidu - oznámení

Pozvánka na zasedání ZO

ÚP Zalužany - výkres

ÚP Zalužany - Opatření obecné povahy

Výzva obce Bukovany

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení