Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva

Veřejná vyhláška - OOP

Oznámení - úprava úřední doby na OÚ Zalužany

Koronavir - upozornění nemocnice Příbram

Úprava úřední doby na OÚ Zalužany

Souhrn opatření v souvislostí s koronavirem - vládou vydaná nařízení

Obecní úřad Zalužany informuje občany o vývoji a opatřeních v souvislosti s Koronavirem.
Doporučujeme občanům sledovat aktuální vývoj na televizním kanálu veřejnoprávní televize program ČT 24, kde jsou pravidelně uveřejněny aktuální informace.

Informace k nouzovému stavu

Výzva k podání nabídek na akci „Dětské hřiště s workoutovou sestavou pro obec Zalužany“

Neznámí vlastníci

Mimořádné opatření

Informace pro uživatele vody z obecního vodovodu

Obec Zalužany sděluje informace pro uživatele pitné vody z obecního vodovodu o hygienickém limitu pro ukazatel dusičnany.
Rozhodnutí je uvedeno v příloze.