Vyhlášky a nařízení obce

Vyhlášky a nařízení obce.

OZV č. 1/2015 o odpadech

Tržní řád - Nařízení Obce Zalužany č. 1/2014

OZV č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostr. v obci Zalužany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2012 k zajištění pořádku a čistoty v obci

Obecně závazná vyhláška Obce Zalužany č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Zalužany č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zalužany

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 k zajištění pořádku a čistoty v obci

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství