Oznámení

Oznámení obce.

Výroční zpráva za rok 2010

Vyhláška ZÚR

Sčítání 2011 - kontakty

Sčítání lidu - oznámení

Pozvánka na zasedání ZO

ÚP Zalužany - výkres

ÚP Zalužany - Opatření obecné povahy

Výzva obce Bukovany

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO dne 17.12.2010