Oznámení

Oznámení obce.

Veřejná vyhláška - Zalužany - kNN pro p. 190

Dražební vyhláška

Záměr obce - prodej pozemku

Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - Zalužany - kNN pro p. 190

Výroční zpráva za rok 2011

Pozvánka na zasedání ZO

Záměr obce na směnu pozemků.

Záměr obce - pronájem nebyt. prostor.