Oznámení

Oznámení obce.

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení o nabytí pozemku

Pozvánka na zasedání ZO

Změna č. 2 ÚP Zalužany

Změna č. 1 ÚP Zalužany

Pozvánka na zasedání ZO

Mimořádná veterinární opatření

Zpráva o poskytnutí účelové dotace na vyprošťovací zařízení LUKAS

Obec Zalužany sděluje, že obdržela účelovou dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci "Podpory hejtmana"
ve výši 100 000,-- Kč na dovybavení JSDH Zalužany vyprošťovacím zařízením LUKAS, které jednotka použije při vyprošťování osob při dopravních nehodách.
Celé zařízení stálo 134 160,-- Kč. Spoluúčast obce byla 34 160,-- Kč.
Předání hydraulického vyprošťovacího zařízení JSDH Zalužany proběhlo za účasti hejtmana středočeského kraje pana MVDr. Josefa Řiháka dne 18.5.2013.

Závěrečný účet obce za rok 2012

Anketa - dotace na kotle