Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Dokumenty zveřejňované podle zákona č. 250/2000 Sb.

Schválené rozpočtové opatření č. 5 ze dne 16.05.2019

Schválený závěrečný účet obce Zalužany na rok 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 18.04.2019

Návrh závěrečného účtu obce Zalužany za rok 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 3 ze dne 21.03.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 20.02.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 17.01.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 13 ze dne 13.12.2018

Oznámení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Zalužany na roky 2020 - 2021