Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Dokumenty zveřejňované podle zákona č. 250/2000 Sb.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zalužany

Návrh rozpočtu obce Zalužany na rok 2020

Schválené rozpočtové opatření č. 9 ze dne 17.10.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 8 ze dne 13.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 7 ze dne 08.08.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 6 ze dne 04.07.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 5 ze dne 16.05.2019

Schválený závěrečný účet obce Zalužany na rok 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 18.04.2019

Návrh závěrečného účtu obce Zalužany za rok 2018