Oznámení, Vyhlášky a nařízení obce, Usnesení zastupitelstva, Smlouvy, Dokumenty - zák. č. 250/2000 Sb.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018

Neznámí vlastníci

Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zalužany

Pozvánka na zasedání ZO

Usnesení 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18.01.2018

Výroční zpráva za rok 2017

Pozvánka na zasedání ZO