Pozvánka na zasedání ZO

Návrh zadání změny č. 1 ÚP Zalužany

Záměr obce - prodej pozemku

Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZO

Závěrečný účet obce Zalužany

Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na sjezd rodáků.

Pozvánka na zasedání ZO

Vyhláška ZÚR