Pozvánka na zasedání ZO

Mimořádná veterinární opatření

Zpráva o poskytnutí účelové dotace na vyprošťovací zařízení LUKAS

Obec Zalužany sděluje, že obdržela účelovou dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci "Podpory hejtmana"
ve výši 100 000,-- Kč na dovybavení JSDH Zalužany vyprošťovacím zařízením LUKAS, které jednotka použije při vyprošťování osob při dopravních nehodách.
Celé zařízení stálo 134 160,-- Kč. Spoluúčast obce byla 34 160,-- Kč.
Předání hydraulického vyprošťovacího zařízení JSDH Zalužany proběhlo za účasti hejtmana středočeského kraje pana MVDr. Josefa Řiháka dne 18.5.2013.

Závěrečný účet obce za rok 2012

Pozvánka na pohádkový les

Anketa - dotace na kotle

Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2013

Veřejná dražební vyhláška

Záměr obce - prodej pozemku

OZV č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostr. v obci Zalužany