OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02

Závěrečný účet obce Zalužany za rok 2015

Zápis ze zasedání ZO ze dne 19.5.2016

ÚP Kozárovice - návrh zadání Změny č. 2

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016

OOP - bobr evropský

Hlášení obecního rozhlasu

Obecní úřad oznamuje, že od 15.4.2016 bude na obvyklá stanoviště postupně rozmisťován kontejner na bioodpad.
Do kontejneru se nesmí dávat větve. Další podrobnosti jsou v letáku, který každá domácnost obdrží dne 15.4.2016 v odpoledních hodinách.

Česká pošta oznamuje, že v pondělí 18. dubna 2016 bude odpoledne pobočka v Zalužanech uzavřena.

Sdělení pro občany

Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.04.2016