OOP - bobr evropský

Hlášení obecního rozhlasu

Obecní úřad oznamuje, že od 15.4.2016 bude na obvyklá stanoviště postupně rozmisťován kontejner na bioodpad.
Do kontejneru se nesmí dávat větve. Další podrobnosti jsou v letáku, který každá domácnost obdrží dne 15.4.2016 v odpoledních hodinách.

Česká pošta oznamuje, že v pondělí 18. dubna 2016 bude odpoledne pobočka v Zalužanech uzavřena.

Sdělení pro občany

Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.04.2016

Očkování psů

Zápis z mimořádného zasedání ZO ze dne 4.4.2016

Pozvánka na zasedání ZO

Zápis ze zasedání ZO ze dne 24.3.2016

Pozvánka na zasedání ZO

Zápis ze zasedání mimořádného ZO ze dne 8.3.2016