Oznámení

Oznámení obce.

Nařízení vlády a Hejtmanky Středočeského kraje z 18.3. 2020

NV - ohledně nakupování občanů a Nařízení SčK ohledně povinnosti používání ohrany dýchacích cest - viz. 2x soubor

Nově zřízená linka pro pomoc a dotazy ohledně Koronaviru

Vláda s účinností od 00:00 hod. 16.3.2020 omezuje svým nařízením volný pohyb osob po celé ČR, tzn. , že by občané měli omezit mezi sebou kontakty na minimum a v mimopracovní činnosti ve volném čase se kontaktu s ostatními vyhnout úplně.
Informace ohledně nově zřízené linky viz. soubor.

Oznámení - prodej známek na popelnice

Vývozní kalendář fy Rumpold na rok 2020

Samoodečet vodné /stočné červenec 2019

Obecní úřad Zalužany, žádá občany o samoodečtení vodoměru a následnou platbu vodného a stočného na OÚ do 10.7. - cena za vodné 34,-kč a stočné 26 ,- kč/m3. Předem děkujeme za spolupráci.

Očkování psů

Oznámení - prodej známek na popelnice

Oznámení - samovýroba dřeva

Obec Zalužany oznamuje občanům, že dále trvá možnost provedení samovýroby dřeva v obecním lese, jelikož kůrovcová kalamita trvá.         

V případě zájmu kontaktujte obecní úřad v Zalužanech č. tel. 318695282, mob. starosta 775656510

Omezení dodávky pitné vody

Upozorňujeme občany na omezení dodávek pitné vody, z důvodu neustálého velkého odběru v části obce - náves, průhon. Dochází k vyčerpání vrtů a studen, takže zásobování vodou bude v těchto částech obce realizováno přerušovaně. Na zjištění odběru se pracuje a tímto se všem dotčeným občanům omlouváme za vzniklé potíže. Pokut by někdo zaznamenal např. u sousedů větší výskyt vody na zahradě ve sklepě apod. prosím informujte zástupce obce - za součinnost předem děkujeme. T.P.

Pozvánka na Cestu za pokladem