Vítejte na stránkách obce Zalužany

Letecký snímek

Obec Zalužany leží na rozhraní středních a jižních Čech, 20 km od Příbrami, u silnice I. třídy č. 4 z Prahy do Strakonic a má 359 obyvatel. Nachází se v převážně zemědělské, zčásti zvlněné krajině v blízkosti vodní nádrže Orlík.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.7.2016

Pozvánka na zasedání ZO

Dotace na akci: 725 založení obce Zalužany a 135 let založení SDH Zalužany

Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.06.2016

Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na oslavy a sjezd rodáků u příležitosti 725 let založení obce a 135 let založení SDH Zalužany

OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02

Závěrečný účet obce Zalužany za rok 2015

Zápis ze zasedání ZO ze dne 19.5.2016