Vítejte na stránkách obce Zalužany

Letecký snímek

Obec Zalužany leží na rozhraní středních a jižních Čech, 20 km od Příbrami, u silnice I. třídy č. 4 z Prahy do Strakonic a má 359 obyvatel. Nachází se v převážně zemědělské, zčásti zvlněné krajině v blízkosti vodní nádrže Orlík.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018

Pozvánka na čarodějnice

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018

Neznámí vlastníci

Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zalužany

Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na dětský karneval

Pozvánka na zasedání ZO